Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne odnośnie planów w zakresie celów klimatycznych na 2030 r.

 

W listopadzie 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową strategiczną wizję ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, pokazując, jak Europa może wyznaczyć światu drogę do neutralności klimatycznej, tworząc gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych. Aby osiągnąć ten cel do 2050 r., Unia Europejska zaproponowała obniżenie do 2030 r. emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 50%, a nawet o 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r. (czyli o co najmniej 40%). Zmiana obecnego celu na 2030 r. to krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat poziomu ambicji polityki UE w zakresie klimatu i energii, działań w różnych sektorach oraz konkretnych strategii politycznych służących zwiększeniu poziomu ambicji w dziedzinie klimatu do 2030 r. W ramach tej inicjatywy ocenione zostaną także skutki gospodarcze i społeczne, a także wpływ na środowisko.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy obywatele, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, władze krajowe, regionalne i lokalne.

Opinie przyjmowane będą do 23 czerwca 2020 r.

Kwestionariusz on-line oraz dodatkowe informacje dostępne są tutaj.