Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu, który stanowi priorytet Komisji Europesjkiej w zakresie inteligentnej mobilności, jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu o 90% do 2050 r.

Komisja Europejska poprzez konsultacje społeczne chciałaby zebrać opinie zainteresowanych stron na temat elementów strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Uwzględnienie wpływu pandemii COVID-19 na działalność sektora transportowego będzie szczególnie istotne pod względem tworzenia odpornego na kryzysy systemu transportowego, który realizować ma ambitne cele ekologiczne.

Komisja zamierza przyjąć kompleksową strategię, aby osiągnąć cel dekarbonizacji i dostosować unijny sektor transportu do wymogów czystej, cyfrowej i nowoczesnej gospodarki, poprzez: