Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska rozpoczęła 3 konsultacje społeczne w sprawie nowych planów działania UE:

Coraz większa degradacja gleby stanowi poważny problem w Europie. Powodem jej występowania są m.in. niewłaściwe gospodarowanie gruntami, zmiana klimatu oraz zanieczyszczenie. Zdrowe gleby są niezbędne do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, do których należą neutralność klimatyczna, przywrócenie różnorodności biologicznej, zerowa emisja zanieczyszczeń, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe oraz odporne środowisko. W związku z tym, Komisja Europejska planuje uaktualnić strategię tematyczną UE w dziedzinie ochrony gleby z 2006 roku, aby rozwiązać kwestie erozji gleby w sposób kompleksowy i pomóc w wypełnieniu międzynarodowych zobowiązań UE dotyczących neutralności degradacji gruntów do 2030 roku.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane instytucje, jak i osoby prywatne do wyrażenia swoich poglądów odnośnie nowej Strategii UE w dziedzinie ochrony gleby. Więcej informacji oraz formularze online dostępne są tutaj.

Jak zapowiedziano w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja opracowuje nową strategię leśną UE. Strategia ta będzie opierać się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 r., obejmie cały cykl życia lasu i będzie promować liczne usługi świadczone przez lasy. Strategia zakłada także zapewnienie zdrowia i odporności lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie bioróżnorodności i klimatu, ograniczają i łagodzą klęski żywiołowe, zabezpieczają źródła utrzymania i wspierają realizację celów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wspierają rozwój społeczności wiejskich.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane instytucje, jak i osoby prywatne do wyrażenia swoich poglądów, które zostaną uwzględnione przez Komisję w przyszłej strategii leśnej. Więcej informacji oraz formularze online dostępne są tutaj.

Konsultacje obejmują trzy odrębne inicjatywy UE w zakresie polityki różnorodności biologicznej, które są ze sobą powiązane: 1) ocena unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (2011-2020); 2) w odniesieniu do celu nr 5 strategii na okres do 2020 r. – przegląd stosowania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych; 3) opracowanie prawnie wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych: kluczowe zobowiązanie w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

W unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. określono ramy polityki UE w zakresie różnorodności biologicznej na lata 2011-2020 i obecnie trwa ocena tej strategii. W maju 2020 r. Komisja opublikowała strategię na rzecz bioróżnorodności 2030. Jednym z głównych zobowiązań w niej zawartych jest zaproponowanie do końca 2021 r. prawnie wiążącego instrumentu określającego cele UE w zakresie odbudowy zniszczonych ekosystemów do 2030 r.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane instytucje, jak i osoby prywatne zaangażowane w zarządzanie różnorodnością biologiczną, jej odbudowę i ochronę do wyrażenia swoich poglądów. Więcej informacji oraz formularze online dostępne są tutaj.