Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Konsultacje publiczne :

„Postępy w realizacji celów w zakresie efektywności energetycznej do 2020 r. oraz ramy polityki w dziedzinie efektywności energetycznej do 2030 r.”

Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczące postępu w realizacji celów w zakresie efektywności energetycznej 2020 i ramy polityki energetycznej 2030.

Do udziału zaproszone są organy publiczne, organy państw członkowskich, organizacje prywatne, stowarzyszenia przemysłowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, doradztwo, inne zainteresowane podmioty oraz obywatele.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii ogółu społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron na temat zagadnień związanych z polityką w zakresie efektywności energetycznej i działań na rok 2020 i 2030.

Konsultacje trwają od 03.02.2014 do 28.04.2014

Więcej informacji pod adresem:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2030_en.htm

 

 

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku