Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

16 lutego 2016 r. Komisja Europejska otworzyła konsultacje społeczne dotyczące problematyki podwójnego opodatkowania w kontekście oceny mechanizmów zaproponowanych rezolucją i ich możliwych usprawnień. 

Dostępne obecnie narzędzia (procedura wzajemnego porozumienia, arbitraż) wynikają z dwustronnych umów podatkowych zawieranych przez państwa członkowskie UE oraz wielostronnej Konwencji Arbitrażowej Unii Europejskiej (Konwencja 90/436/EEC dotycząca eliminacji podwójnego opodatkowania wobec rozliczania dochodów stowarzyszonych przedsiębiorstw). Konsulatacje społeczne są częścia implementacji czerwcowego Planu Działań dla sprawiedliwego i wydajnego wspólnego systemu podatkowego Unii Europejskiej. Głównym celem inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju inwestycji oraz biznesu poprzez dążenie do stabilnego i przejrzystego prawa podatkowego przy równoczesnej eliminacji przestępstw podatkowych.

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami ogółu społeczeństwa szczególnie w kwestii przydatności likwidacji podwójnego opodatkowania dla przedsiębiorców transgranicznych oraz efektywności przytoczonych w rezolucji mechanizmów dot. podwójnego opodatkowania dla środowiska biznesowego UE, a także zasugerowanie możliwych ulepszeń i proponowanych rozwiązań dla wymienionych problemów.

Komisja Europejska zachęca do wzięcia udziału w konstultacjach wszystkich obywateli, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, środowisko akademickie, decydentów samorządowych oraz władze publiczne wszystkich szczebli.

Kwestionariusz dotyczący problematyki podwójnego opodatkowania dostępny jest tutaj

Formularz można uzupełnić do 10 maja 2016 r.