Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejskie prawo o klimacie stanowi integralną część Europejskiego Zielonego Ładu, czyli nowej strategii wzrostu społeczno-gospodarczego UE, który ma być zrównoważony, czystszy, bezpieczniejszy i zdrowszy. Zaangażowanie społeczeństwa ma kluczowe znaczenie dla zaszczepienia nowej kultury klimatycznej, świadomości i motywacji do działań w dziedzinie klimatu, które łączyć będą obywateli, przemysł, społeczeństwo obywatelskie i władze na wszystkich poziomach.
Z tego też powodu, Komisja Europejska przedstawia wniosek dotyczący europejskiego prawa o klimacie i przeprowadza konsultacje publiczne w sprawie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Uzyskane w ich ramach odpowiedzi zostaną wykorzystane przy kształtowaniu Paktu na rzecz Klimatu, który zostanie zainaugurowany przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2020 r. (COP26).

Okres trwania konslutacji publicznych: 4 marca – 27 maja 2020 r.
!! Przedłużone do 17 czerwca !!

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje. Komisja dąży do zebrania informacji od szerokiego grona zainteresowanych stron, począwszy od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, organizacje konsumentów, organizacje prowadzące badania naukowe i wprowadzające innowacje, a także od poszczególnych obywateli, w tym młodzieży.

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online dostępny tutaj.

Więcej informacji na temat konsultacji w sprawie Paktu na rzecz Klimatu znajduje się tutaj.