Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne odnośnie przyszłego zakresu i wdrażania programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE na lata 2021-2024.

W kolejnej perspektywie finansowej Program LIFE zostanie poszerzony o nowy podprogram na rzecz przejścia na czystą energię. Projekty w ramach tego podprogramu dotyczyć będą m.in. metod i rozwiązań służących osiągnięciu celów polityki unijnej w zakresie przejścia na energię odnawialną i zwiększenie efektywności energetycznej.

Program LIFE będzie jedynym unijnym funduszem poświęconym wyłącznie środowisku, klimatowi i energii. W kolejnym okresie programowania (2021–2027) pomoże on osiągnąć unijne cele, przyczyniając się do:
 

  • przejścia na efektywną energetycznie, neutralną dla klimatu, opartą na energii odnawialnej, odporną gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • ochrony i poprawy jakości środowiska;
  • zatrzymania i odwrócenia procesu utraty bioróżnorodności oraz walki z degradacją ekosystemów.
W konsultacjach można wziąć udział wypełniając kwestionariusz on-line do 27 kwietnia 2020 r.

Kwestionariusz on-line dostępny jest tutaj. Jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 25 minut, a pomoże to Komisji Europejskiej w dostosowaniu Programu LIFE do jego beneficjentów i zebraniu opinii na temat jego priorytetów, strategii i realizacji.

Więcej informacji na temat Programu LIFE dostępnych jest na stronie: https://ec.europa.eu/easme/en/life.