Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie, do udziału w konsultacjach zaproszone są osoby prywatne i organizacje. Szczególnie zależy na tym, by odpowiedzi udzieliły następujące podmioty: