Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby”.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu zdecydowano, że Unia Europejska musi dążyć do osiągnięcia celu „zero zanieczyszczeń” oraz lepiej zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza, wody, gleby i produktów konsumpcyjnych oraz usuwać skutki tych zanieczyszczeń. W wyniku tych decyzji już w 2021 r. Komisja przyjmie plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby są wciąż obecne i powodują wiele chorób, a także są przyczyną utraty różnorodności biologicznej. Związane są one także z wysokimi kosztami dla społeczeństwa i ekosystemów, w tym kosztami zdrowotnymi (opieka zdrowotna, utracone dni pracy, utracona produktywność), zmniejszeniem plonów i połowów, kosztami remediacji (np. uzdatnianie wody, dekontaminacja gleby, oczyszczanie mórz) oraz utratą usług ekosystemowych (np. zapylania).

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane osoby do wyrażenia swoich poglądów, a w szczególności osoby dotknięte zanieczyszczeniem i przepisami, które mają na celu jego ograniczenie.

Konsultacje otwarte są od 11 listopada do 10 lutego 2021 r.

Więcej informacji oraz formularz online dostępne są tutaj.

Zachęcamy także do odwiedzenia strony poświęconej nowej strategii UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby”.