Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zapraszamy do udziału w ogólnoeuropejskich konsultacjach publicznych dotyczących nowych działań, które można by podjąć na szczeblu UE w celu promowania integracji i włączenia społecznego imigrantów oraz osób z pochodzeniem migracyjnym. Wyniki konsultacji przyczynią się do opracowania nowego planu działań na rzecz integracji i włączenia. Konsultacje publiczne trwają do 21 października br. i są dostępne w języku polskim. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationintegrationmigrants

Ponadto, Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków o członkostwo w grupie eksperckiej ds. migrantów. Ekspertów z Pomorza serdecznie zapraszamy do składania swoich kandydatur do dnia 21 września pod poniższym linkiem:
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app