Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne: Rolnictwo ekologiczne – plan działania dotyczący rozwoju produkcji ekologicznej w UE.

Poprzez Zielony Ład, a w szczególności dwie strategie „Od pola do stołu” oraz „Różnorodność biologiczna”, opublikowane w maju 2020 r., Komisja zobowiązała się do: (1) do 2030 r. 25% gruntów rolnych w UE będzie uprawami ekologicznymi oraz (2) znacznego wzrostu akwakultury ekologicznej. Celem jest zarówno poprawa trwałości systemu żywnościowego, jak i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej.

Aby osiągnąć ten cel, Komisja przygotowuje plan działania, który zakłada:

Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa, Komisja postanowiła rozpocząć konsultacje społeczne celem zebrania opinii zainteresowanych stron na temat wyzwań i możliwości rozwoju produkcji i konsumpcji ekologicznej w UE.

Główne obszary konsultacji dotyczą:

Okres nadsyłania opinii: 04 września 2020 – 27 listopada 2020

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusz online oraz więcej informacji dostępnych jest na stronie TUTAJ.