Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dziś Komisja Europejska przedstawiła zieloną księgę, która zapoczątkować ma szeroką debatę polityczną na temat wyzwań i szans, jakie wiążą się ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. Przedstawiono w niej wpływ tej wyraźnej tendencji demograficznej na naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz zwrócono się do społeczeństwa o wyrażenie opinii na temat działań, jakie należy w tym kontekście podejmować, w ramach konsultacji publicznych, które będą trwały 12 tygodni.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Wszyscy obywatele i zainteresowane strony mogą wyrazić swoją opinię. Komisję Europejskąs zczególnie interesują opinie zainteresowanych stron i osób, które zajmują się polityką związaną ze starzeniem się lub których dotyczą różne aspekty starzenia się. Odpowiednie zainteresowane strony to m.in.: organy publiczne w państwach członkowskich, władze regionalne i lokalne, partnerzy społeczni, zainteresowane strony szeroko zajmujące się kwestiami związanymi ze starzeniem się, m.in. w sektorze zdrowia i opieki oraz kształcenia i szkolenia, a także organizacje biznesowe, środowiska akademickie, eksperci, ośrodki analityczne i organizacje międzynarodowe.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat sposobów przewidywania wyzwań i możliwości związanych ze starzeniem się społeczeństw w UE oraz reagowania na te wyzwania i możliwości, aby pomóc w przygotowaniu możliwych strategii politycznych. W zielonej księdze przyjęto podejście uwzględniające cykl życiowy, podkreślając w ten sposób, że starzenie się dotyczy wszystkich grup wiekowych i pokoleń.

Jak wziąć udział w konsultacjach publicznych?

Kwestoinariusz dostępny jest tutaj. W celu wypełnienia ankiety, należy założyć konto na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska