Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Od 21 grudnia 2016 r. do 24 marca 2017 r. można przesyłać drogą elektroniczną swoje sugestie w ramach konsultacji społecznych dot. Inteligentnych Specjalizacji organizowanych przez Komisję Europejską. Celem przeprowadzanych konsultacji jest poznanie opinii zainteresowanych stron oraz obywateli Unii Europejskiej na temat dalszego europejskiego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy w ramach regionalnych strategii innowacji. Komisja Europejska chciałaby dowiedzieć się, jak dane grupy docelowe, w tym obywatele i różnego typu instytucje oraz firmy rozumieją i widzą przyszłość dalszego rozwoju badań naukowych i wzrostu napędzanego innowacjami w ramach „Strategii rozwoju inteligentnych specjalizacji”.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy do dnia 24 marca 2017 r. wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE elektroniczny kwestionariusz dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Wypełnienie ankiety trwa około 20 minut.

Na podstawie otrzymanych wyników zostanie opracowany komunikat Komisji Europejskiej na temat Inteligentnych Specjalizacji, a także otrzymane odpowiedzi zostaną wykorzystane przy opracowaniu kolejnego raportu dot. Polityki Spójności.

Więcej informacji oraz link z kwestionariuszem są dostępne tutaj.