Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji  społecznych dotyczących funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych (art. 185) w kontekście oceny śródokresowej oceny programu Horyzont 2020.
 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach jest w szczególności skierowane do naukowców, przedsiębiorców, osoby i organizacje finansujące badania naukowe. Aby wziąć udział w konsultacjach należy do 30 kwietnia 2017 roku wypełnić ankietę przygotowaną przez Komisję Europejską.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej KE:
 http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm