Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej zaprasza na konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami dotyczące kwestii wydobycia surowców z dna morskiego.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką wydobycia surowców z dna morskiego – przedstawicieli organów administracji państwowej, przedsiębiorstw i organizacji, jak również osoby prywatne.

Konsultacje mają na celu zgromadzenie opinii na temat tych kwestii, aby pomóc UE w opracowaniu stanowiska w tej dziedzinie.

Konsultacje trwają  od 17.03.2014 do 16.06.2014

Swoją chęć uczestnictwa w konsultacjach należy zgłosić przez  wypełnienie formularzu, który znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/seabed_mining

Szczegółowe informacje odnajdą Państwo pod adresem:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/seabed-mining/index_pl.htm