Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zachęcamy do szerokiego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących okresowej oceny programu Horyzont 2020 poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line w terminie do 15 stycznia 2017 roku.

Dla Państwa wygody Komisja Europejska przygotowała także kwestionariusz w wersji pdf , aby umożliwić wcześniejsze zapoznanie się z zakresem stawianych pytań.

Więcej informacji na temat konsultacji jest dostępnych w komunikacie Komisji Europejskiej oraz w liście Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie