Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa serdecznie zaprasza wszystkich obywateli i przedstawicieli organizacji zainteresowanych do udziałuw konsultacjach społecznych na temat Błękitnego Wzrostu – wzrostu płynącego ze zrównoważonego gospodarowania  oceanami, morzami i wybrzeżami (eng. Blue Growth: sustainable growth from the oceans, seas and coasts). Konsultacje społeczne potrwają do 11 maja 2012 roku.

Zintegrowana Polityka Morska (ZPM) jest realizowana przez Komisje Europejską od 2007 roku. Powstała w wyniku potrzeby zintegrowania działań UE mających na celu identyfikację i wzrostu potencjału zasobów morskich. W ramach realizacji ZPM tworzone są także sieci powiązań pomiędzy obszarami morskim. Inicjatywa Blue Growth łączy w sobie wcześniejsze działania podjęte przez UE i ma na celu pomoc w realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju.

Na potrzeby inicjatywy Blue Growth Komisja Europejska zleciała firmie konsultingowej Ecorys wykonanie badania na temat potencjalnych scenariuszy rozwoju opartych na gospodarce morskiej. Z tekstem dokumentu można się zapoznać pod adresem:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/blue_growth_third_interim_report_en.pdf

Zachęcamy do zapoznania się.

Więcej szczegółowych informacji na temat konsultacji również na stronie:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/blue_growth/index_en.htm

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku