Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Partnerzy Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości (Subsidiarity Monitoring Network ) zaproszeni są do wzięcia udziału w konsultacjach na temat „Czystej Energii dla wszystkich Europejczyków”, przyczyniających się do analizy zasady pomocniczości i proporcjonalności.

Ten pakiet wniosków legislacyjnych jest częścią „Pakietu Unii Energetycznej” oraz częścią programu prac w zakresie zasady pomocniczości na 2017 rok.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy do 10 kwietnia 2017 roku wypełnić przygotowaną ankietę.

Ankieta dostępna jest także w języku polskim.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/CleanEnergy2017.aspx

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku