Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska uruchomiła, najszersze jak dotąd, konsultacje społeczne i prosi obywateli o określenie przyszłych kierunków rozwoju nowego programu UE. W ramach konsultacji, które potrwają cztery miesiące, obywatele zostaną zapytani o przeszkody, na jakie napotykają, wykonując swoje prawa jako obywatele UE, na przykład gdy podróżują po Europie, podczas głosowania lub kandydowania w wyborach lub dokonując zakupów internetowych. Opinie społeczeństwa zostaną bezpośrednio uwzględnione w programie politycznym Komisji i będą stanowić podstawę sprawozdania dotyczącego obywatelstwa UE z 2013 r.

Mimo iż w temacie praw obywatelskich wiele zmienia się na dobre, obywatele nadal napotykają na bariery podczas korzystania z przysługujących im praw, szczególnie w kwestii przemieszczania się w obrębie UE. Komisja pragnie również dowiedzieć się, w jakiej Unii Europejskiej chcielibyśmy żyć w 2020 r.

W ciągu kolejnych czterech miesięcy tj. od 9 maja do 9 września 2012 r. można wypełnić w internecie krótki kwestionariusz: http://ec.europa.eu/your-rights-your-futurei przyczynić się do poprawy sytuacji wszystkich obywateli UE – do czego serdecznie zapraszamy!