Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska wciąż zachęca do wzięcia udziału i przesłania swoich opinii w konsultacjach dla mieszkańców Unii Europejskiej oraz interesariuszy na temat uaktualnienia polityki Unii Europejskiej wobec zrównoważonej bioenergii na okres 2020-2030, w tym redukcji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do poziomu z 2015 roku, poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 27% oraz zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do co najmniej 27%.

Bioenergia jest wykonana z materiału organicznego zwanego biomasą, takiego jak drewno, rośliny i różne odpady organiczne. Jest to forma energii odnawialnej najczęściej używanej w UE, która będzie ważną częścią oceny dyrektywy w sprawie energii odnawialnej.

Termin przesyłania aplikacji trwa do 10 maja 2016 roku, zaś wyniki konsultacji zostaną opublikowane online.

Formularz elektronicznej ankiety dla obywateli znajdziecie Państwo na stronie:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BioenergySurvey2016

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-sustainable-bioenergy-policy-period-after-2020

Dokument z dodatkowymi informacjami:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/BioenergySurvey2016%20final.pdf

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku