Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska zaprasza do udziału w prowadzonych równolegle konsultacjach społecznych dotyczących realizacji EFS, EFRR i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013.

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami ogółu społeczeństwa oraz stron bezpośrednio uczestniczących w Europejskim Funduszu Społecznym (EFS), Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 w 28 państwach członkowskich UE. Konsultacje stanowią uzupełnienie analizy i szeregu badań tematycznych w ramach oceny ex post tych funduszy.

Komisja Europejska zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Bardzo cenne będą opinie stron, które były bezpośrednio zaangażowane w ww. fundusze w okresie programowania 2007-2013.

Formularz online w języku angielskim, niemieckim lub francuskim można wypełnić do 27.04.2016.

Kwestionariusz dotyczący oceny ex post Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013 dostępny jest tutaj.

Ankieta dotycząca oceny Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2007-2013 znajduje się tutaj.