Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Celem części  „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” 2018-2020 w ramach programu „Horyzont 2020” (Societal Challange 2) jest „zagwarantowanie dostaw żywności bezpiecznej i o wysokiej jakości oraz innych bio-produktów, poprzez opracowanie wydajnych, zrównoważonych, a także zasobooszczędnych systemów produkcji podstawowej, ochronie powiązanych usług ekosystemowych oraz konkurencyjnych i niskoemisyjnych łańcuchów dostaw. To przyspieszy przejście do zrównoważonej europejskiej biogospodarki, niwelując tym samym dystans pomiędzy nowymi technologiami a ich implementacją”.

Celem niniejszych otwartych konsultacji społecznych jest zebranie poglądów i opinii na temat strategii, zakresu, celi oraz spodziewanych skutków Programu Prac 2018-2020 Horyzontu 2020 „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.

Zebranie opinie zostaną następnie wykorzystane w przygotowywaniach do następnego Programu Prac w ramach obszaru tematycznego „Wyzwania społeczne 2” 2018-2020. Komisja zamierza opracować treść Programu Prac 2018-2020 w czwartym kwartale 2016 i pierwszym półroczu 2017 roku, przy przyjęciu i ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert na jesieni 2017 r.

Termin konsultacji: 07.06.2016 – 30.09.2016

Ankieta dla osób prywatnych dostępna jest tutaj.

Ankieta dla organizacji dostępna jest tutaj.

Ankieta dla organów władzy publicznej dostępna jest tutaj.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku