Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Celem w/w konsultacji jest zapewnienie szerszej grupie beneficjentów oraz opinii publicznej możliwości wyrażenia swojej opinii o przyszłych kierunkach działania EIT. Instytut tym samym chce poszerzyć grono decyzyjne o nowych przedstawicieli, którzy do tej pory ograniczali się do organizacji i osób indywidualnych bezpośrednio powiązanych z działaniami EIT.

Konsultacje są dostępne dla obywateli, przedstawicieli publicznych i prywatnych, władz lokalnych i regionalnych, ministrów oraz powiązanych beneficjentów działających w zakresie innowacji wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej oraz w instytucjach i stowarzyszeniach europejskich.

Termin konsultacji: 26 sierpnia – 14 listopad 2016

Formularz elektronicznej ankiety dla obywateli oraz zainteresowanych organizacji/instytucji: tutaj

Wszelkie problemy techniczne związane z formularzem ankiety należy zgłosić na adres : eit.evaluation@icfi.com

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_en.htm