Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Kwestionariusz skierowany jest do jednostek bezpośrednio zaangażowanych w program: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2016-cef-midterm-evaluation-technical oraz do wszystkich innych osób, które chciałyby wyrazić swoją opinię i ocenić dotychczasowe funkcjonowanie programu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2016-cef-midterm-evaluation.

Kwestionariusz przygotowany jest w języku angielskim, ale odpowiedzi mogą być udzielone w każdym oficjalnym języku Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat konsultacji dostępnych jest w komunikacie Komisji Europejskiej .