Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wyniki dostarczone w ramach prowadzonej ewaluacji programu LIFE będą mieć znaczenie w szczególności dla przygotowania drugiego wieloletniego planu roboczego (Multi-Annual Working Programme, MAWP) wdrażania programu LIFE w latach 2018-2020.

Pierwszym etapem rewizji Programu LIFE są prowadzone konsultacje społeczne, aby swoje opinie mogli wyrazić obywatele oraz stowarzyszenia obywatelskie, ale także pozostali interesariusze działający w obszarze skuteczności, sprawności i tzw. wartości dodanej, wynikającej z działań realizowanych w ramach unijnego programu LIFE.
 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku