Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Celem konsultacji jest ocena oraz wykazanie czy środki przeznaczone na zwiększenie mobilności w mieście przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczeń, ograniczeniu natężenia ruchu oraz wypadków są skuteczne, wydajne, adekwatne i czy wnoszą wartość dodaną (EU added value).

Pakiet dotyczący mobilności miast z 2013 r. przedstawiał propozycje odpowiednich działań na szczeblu lokalnym, państw członkowskich i UE w zakresie transportu miejskiego.

Dostarczone wyniki będą miały wpływ na stosowność proponowanych rozwiązań oraz środków, a także ich skuteczność we wdrażaniu zmian dotyczących mobilności w miastach. Tym samym konsultacje społeczne przyczynią się do efektywniejszej realizacji celów transportowych i dekarbonizacji miast w UE.

Aktualnie trwa drugi etap przygotowywania dokumentów roboczych polegający na konsultacjach publicznych, w których zaprasza się do udziału miasta i ich sieci, osoby działające w obszarach mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, administrację krajową i lokalną, obywateli mieszkających w miastach i innych interesariuszy.
 

Szczegółowe informacje: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5942636_pl