Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska zaprasza instytucje szkolnictwa wyższego, kadrę akademicką, naukowców, studentów, partnerów społecznych reprezentujących pracowników i pracodawców, podmioty rządowe oraz organizacje i stowarzyszenia wspierające sektor edukacji do udziału w otwartych konsultacjach społecznych na rzecz odnowionego planu modernizacji szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej.

Opinie można przesyłać wypełniając kwestionariusz on-line do 29 lutego 2016 roku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-modernisation-agenda-review

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/new-modernisation-agenda_en.htm