Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Rozpoczęły się właśnie kolejne konsultacje społeczne Unii Europejskiej w zakresie oceny ex-post pomocy finansowej UE na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach oraz wykorzystania paliw alternatywnych na obszarach miejskich w UE.

W tym celu Komisja Europejska rozpoczęła otwartą ewaluację dotychczasowych działań oraz ocenę efektów wsparcia Unii Europejskiej na rzecz promowania zrównoważonej mobilności miejskiej oraz wykorzystania paliw alternatywnych w obszarach miejskich krajów członkowskich zrealizowanych w ciągu dwóch ostatnich perspektyw finansowych (2000-2006 i 2007-2013) w ramach różnych instrumentów finansowych (ERDF, włączając w to INTERREG, CF, LIFE, CIVITAS Initiative, 1EE/STEER, TEN-T, instrumenty EIB, a także 5, 6 i 7 program ramowy).
 
Komisja Europejska uznała za konieczne dokonanie oceny skuteczności przyznanych do tej pory środków finansowych w celu zapewnienia właściwego ich wykorzystania i możliwości dalszego wspierania tych sektorów w przyszłych perspektywach finansowych.
 
Ankieta online w języku angielskim, którą można wypełnić w terminie od 27.11.2015 do 19.02.2016, dostępna jest po kliknięciu w link.

Odpowiedzi mogą być udzielone w dowolnym języku urzędowym UE.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.