Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach realizacji założeń jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej, Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020, eGovernment Action Plan.
 
Nowy plan działania na rzecz administracji elektronicznej ma przede wszystkim uwzględnić potrzeby, wymagania i oczekiwania obywateli europejskich oraz przedsiębiorstw w odniesieniu do skutecznego, efektywnego i przyjaznego dla użytkownika dostępu do usług publicznych w UE.
 
Konsultacje mają na celu zebranie opinii od osób indywidulanych, przedsiębiorstw i podmiotów prywatnych, a także od przedstawicieli krajowej, regionalnej, lokalnej administracji publicznej. 

Nadesłane w terminie od 30.10.2015 do 22.01.2016 roku odpowiedzi będą następnie analizowane przez Komisję Europejską wspólnie z państwami członkowskimi i pomogą sformułować nowy plan działania na rzecz administracji elektronicznej 2016-2020. Komisja wykorzysta otrzymane ankiety oraz zebrane informacje w celu określenia zakresu i wizji nowego planu, wliczając w to m.in.:

•    podstawowe warunki funkcjonowania nowej strategii, 
•    zaangażowanie użytkowników, 
•    transgraniczną interoperacyjność usług administracji publicznej,
•    organizacje samego planu działania, z uwagi na ciągłe i dynamiczne zmiany w cyfrowych technologiach oraz społeczeństwie, które mogą wymagać nowych polityk i usług publicznych.

Ankieta, w języku angielskim, dostępna jest po kliknięciu w link do strony internetowej EUSurvey.