Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ruszyły konsultacje społeczne w zakresie przygotowania nowej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (z j. ang. Renewable Energy Directive – REDII) na okres 2020 – 2030. Zbieranie opinii rozpoczęło się w dniu 18.11.2015 i potrwa do 10.02.2016.

Dyrektywa wchodzi w skład pakietu unii energetycznej, będącego podstawą Strategii ramowej na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. Jednym z celów UE, który ma zostać osiągnięty do 2030 r., jest uzyskanie końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 27 %.

Konsultacje przeprowadzane są w formie ankiety online w języku angielskim. Każdy zainteresowany może wyrazić swoją opinię – począwszy od władz państw członkowskich UE, uczestników rynku energetycznego, organizacji pozarządowych, skończywszy na obywatelach.

W celu uzyskania przejrzystych i miarodajnych wyników, organizacje (np. przedsiębiorstwa, kancelarie prawne, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie etc.) są zaproszone do rejestracji i subskrypcji Kodeksu postępowania. W przypadku niedopełnienia tego warunku, opinie zrzeszeń niezarejestrowanych będą opublikowane oddzielnie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszne online przez Komisję Europejską. Ponadto, ukaże się raport podsumowujący główne rezultaty przeprowadzonego etapu legislacyjnego.

W przypadku pytań, można kierować je na podany adres e-mail: ENER-CONSULTATION-REDII@ec.europa.eu

Więcej informacji na stronie:

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-new-renewable-energy-directive-period-after-2020

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku