Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące uprawnienia do połowów na rok 2017 w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb).

Celem konsultacji jest ocena ustaleń poziomu nakładów i kwot połowów według nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz wyrażenie własnej opinii na temat zrównoważonego rozwoju rybołóstwa.

Zaproszenie do zgłaszania opinii i pomysłów jest kierowane do szerokiego grona odbiorców, a w szczególności do obywateli, organizacji prywatnych, publicznych oraz międzynarodowych, organizacji pozarządowych, a także intersariuszy. Otrzymane uwagi zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

 

Termin konsultacji: 15.06.2016 – 01.09.2016

 

Formularz elektronicznej ankiety dla obywateli: tutaj

Formularz elektronicznej ankiety dla organów władzy publicznej: tutaj

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2017/index_en.htm

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku