Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zachęcamy wszystkich interesariuszy, podróżujących po morzu, krajowe organy morskie, armatorów, marynarzy, a także ich organizacje, operatorów terminali i portów, związki zawodowe, stowarzyszenia europejskie oraz wszystkie inne podmioty związane z transportem morskim do udziału w publicznych konsultacjach, otwartych przez Komisję Europejską.

 

Celem wypełnienia kwestionariusza jest zebranie opinii, poglądów oraz spostrzeżeń dotyczących aktów prawnych dot. bezpieczeństwa i efektywności transportu morskiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich proces wdrażania – co należałoby usprawnić lub zmienić. Te cenne informacje pozwolą Komisji Europejskiej poznać opinię wszystkich zaangażowanych podmiotów oraz wykorzystać je do opracowania całościowej analizy w sprawie adekwatności istniejących przepisów w obszarze transportu morskiego.

 

Kwestionariusz znajduje się tutaj.

Więcej informacji oraz szczegółowe akty prawne, w oparciu o które Komisja Europejska stworzyła kwestionariusz można znaleźć tutaj.