Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Przesłane opinie zostaną uwzględnione przy pracach Komisji dotyczących przeglądu rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (znanego jako „rozporządzenie w sprawie TEN-E”), które stanowi jedną z kluczowych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Celem rozpoczętego procesu konsultacji, a następnie przeglądu ww. rozporządzenia jest zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury energetycznej w państwach członkowskich i osiągnięcie ambicji UE w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. Otwarte dziś konsultacje społeczne pomogą w zebraniu opinii na temat transeuropejskiej infrastruktury energetycznej od obywateli i szerokiego grona zainteresowanych stron – władz krajowych i regionalnych, przedsiębiorstw, związków zawodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji z zakresu badań i rozwoju itp.

Czas trwania konsultacji: 18 maja – 10 lipca 2020 r.

Aby zapewnić szersze i bardziej aktywne konsultacje, Komisja Europejska przeprowadzi również cztery seminaria internetowe, celem omówienia kluczowych elementów trwającego procesu przeglądu rozporządzenia w sprawie TEN-E oraz umożliwienia dyskusji z zainteresowanymi stronami.

Więcej informacji na temat webinarów w ramach konsultacji społecznych w sprawie TEN-E znajduje się tutaj. Spotkania rozpoczną się w czerwcu i każde z nich poświęcone zostanie wybranemu zagadnieniu:

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej oraz kwestionariusz online znajdują się tutaj.