Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie wzmocnienia przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Celem w/w konsultacji jest możliwość wyrażenia opinii na temat nowych przepisów socjalnych w transporcie drogowym, a także do zajęcia stanowiska w sprawie możliwych/pożądanych zmian w normach prawnych. Konsultacje społeczne są szansą na zgromadzenie specjalistycznych danych oraz uzyskanie porad eksperckich dot. konkretnych aspektów prawodawstwa (m.in. warunków pracy, metod i narzędzi egzekwowania itp.).

Konsultacje mogą być interesujące dla obywateli lub przedsiębiorstw korzystających z usług transportu drogowego, władz regionalnych, krajowych i organów międzynarodowych bezpośrednio związanych z sektorem transportu drogowego.

Kwestionariusz dla kierowców, operatorów, spedytorów, nadawców ładunku jak również obywateli.
Kwestionariusz dla Zarządów Dróg i Transportu w państwach członkowskich UE, organów egzekwowania prawa, organizacji pracowniczych i stowarzyszeń branżowych.

Każdy z kwestionariuszy zawiera:

informacje o respondencie

opinię na temat przepisów społecznych w transporcie drogowym (+potencjalne wady)

ocenę ewentualnej rewizji przepisów społecznych w transporcie drogowym i jej wpływu

zasadę pomocniczości i i wartości dodanej UE

 

Termin konsultacji: 5 września – 11 grudnia 2016

Kwestionariusz dostępny we wszystkich językach (z wyjątkiem celtyckiego).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legisltaion-road_en.htm