Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wczoraj, tj. 10 stycznia 2018 r., Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne ws. polityki spójności po 2020 roku. Komisja zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane polityką spójności, w tym beneficjentów programów i funduszy UE, np. organy krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, instytucje akademickie, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami, istotnymi dla przyszłości polityki spójności UE.

Silny głos Pomorza jest bardzo istotny. To w dużej mierze od tych konsultacji zależeć będzie ostateczny kształt nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych po 2020 roku. Jest to zatem doskonała okazja do głośnego powiedzenia „TAK!” przejrzystej, efektywnej i od lat realnie zmieniającej nasze życie polityce spójności.

Równolegle, Komisja rozpoczyna szereg innych konsultacji publicznych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.

Propozycje Komisji Europejskiej zostaną opracowane tak, by każde euro z budżetu UE zostało wykorzystane optymalnie.

Wypełnienie formularza zajmie Państwu około 30 minut.
Konsultacje społeczne zakończą się 8 marca br.
Więcej informacji tutaj.