Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komitet Regionów wraz z Komisją Europejską zapraszają przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz do udziału w konsultacjach na temat transportu kolejowego w Unii Europejskiej. Konsultacje pomogą Komisji Europejskiej w podjęciu działań zmierzających do otwarcia rynku krajowych, kolejowych przewozów pasażerskich a także zapewnienia każdemu obywatelowi równego dostępu do usług i infrastruktury kolejowej.

Aby wziąć udział  w konsultacjach należy odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu nie później niż do dnia 14 czerwca. (Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Documents/Consultation%20on%20the%20future%20of%20rail%20transport%20in%20the%20EU/questionnaire%20Impact%20Assessment%20Rail%20Package_PL.pdf

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!