Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Konsultacje społeczne

 

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie wprowadzenia Europejskiej Legitymacji Zawodowej (EPC) dla pielęgniarek, lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów, inżynierów, górskich przewodników i agentów nieruchomości.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje i instytucje zawodowe z krajów UE odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów, inżynierów, górskich przewodników i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz inne zainteresowane strony (np. organizacje pracodawców i związki zawodowe).

Konsultacje mają na celu zgromadzenie opinii i danych na temat tej kwestii.
Komisja wykorzysta odpowiedzi do oceny, czy EPC jest odpowiednim dokumentem dla określonych zawodów oraz jaki wpływ będzie ono miało na kraje UE.

 

Konsultacje trwają od 07.04.2014 do 02.06.2014

 

Więcej informacji pod adresem:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/index_en.htm