Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 28 czerwca br.  w Gdyni odbędzie się warsztat z cyklu Akademia Doskonałego Projektu dotyczącego unijnego programu Kreatywna Europa.

Spotkanie adresowane jest w szczególności do koordynatorów planujących realizację międzynarodowych projektów kulturalnych i kreatywnych w ramach programu Kreatywna Europa – komponent Kultura, a także osób pragnących podnieść swoje kompetencje związane z zarządzaniem projektami kulturalnymi oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z działaniami międzynarodowymi.

Celem warsztatów jest także zapoznanie uczestników z wytycznymi programu Kreatywna Europa, warunkami, które należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie na realizację europejskiego projektu kulturalnego lub kreatywnego, oraz aspektami formalnymi.

Ponadto profesjonaliści z branży kulturalnej będą mogli skonsultować swoje pomysły na projekt z przedstawicielkami programu i uzyskać wsparcie merytoryczne w dostosowaniu go do wymogów programu.

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Tematyka realizowana w Gdyni: „Modele biznesowe w świecie kultury”.

Data: 28 czerwca 2017 (środa), 9:30-15:30
Miejsce: szczegóły dotyczące adresu zostaną przesłane uczestnikom spotkania w wiadomości potwierdzającej zakwalifikowanie

 

Harmonogram spotkania:

9:15 – 9:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:30 – 10:30 Powitanie oraz prezentacja programu Kreatywna Europa (dofinansowania dla sektora kultury i kreatywnego) – prowadzenie: Katarzyna Zalewska

10:30 – 10:40 Przerwa

10:40 – 12:30 Warsztaty, cz. I – prowadzenie: Jan Strycharz

Model biznesowy, jako narzędzie zarządzania i szukania innowacji

Analiza modelu biznesowego własnej działalności

12:30 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:45 Warsztaty, cz. II – prowadzenie: Jan Strycharz

Segmentacja i opis potrzeb grupy docelowej, jako źródło innowacji modelu biznesowego

Innowacja w modelu biznesowym

14:45 – 14:55 Przerwa

14:55 – 15:30 Warsztaty, cz. III – prowadzenie: Jan Strycharz

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

 

ZAPISY (od 12.06.2017 r.): http://kreatywna-europa.eu/formularz-zgloszeniowy-adp-2017-gdynia-28-czerwca-2017/

 

Pytania dotyczące warsztatu można kierować do przedstawicielek Creative Europe Desk Polska :

Katarzyna Zalewska (Kultura), e-mail: katarzyna.zalewska@kreatywna-europa.eu  

Aleksandra Pacak (Kultura), e-mail: aleksandra.pacak@kreatywna-europa.eu