Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zapraszamy do składania wniosków projektowych w ramach otwartych naborów programu Kreatywna Europa.

Do 2 lutego 2017 r. do godz. 12:00 czasu brukselskiego można składać wnioski projektowe w poniżej wymienionych schematach:

·         Dostęp do rynków  – dofinansowanie na rzecz organizacji wydarzeń, działań i tworzenie oraz rozwijania narzędzi skierowanych do profesjonalistów, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europie i poza kontynentem

Więcej informacji: http://kreatywna-europa.eu/dostep-do-rynkow-nabor-eacea172016/

·         Development pakietu projektów – zaproszenie skierowane jest do producentów zainteresowanych developmentem  3 – 5 projektów filmowych, przewidzianych do dystrybucji kinowej lub emisji telewizyjnej i eksploatacji na platformach cyfrowych

Więcej informacji : http://kreatywna-europa.eu/development-tresci-audiowizualnych-pakiet-projektow-nabor-eacea-212016/
 

Do 6 kwietnia 2017 r.  do godz. 12:00 czasu brukselskiego można składać wnioski projektowe w ramach schematu Dystrybucja i Promocja On-line wspierającego transnarodowy marketing, tworzenie marki i dystrybucję utworów audiowizualnych na platformach niekinowych oraz promowanie innowacyjnych modeli dystrybucji i promocji prowadzących do budowania nowych rozwiązań biznesowych.

Więcej informacji : http://kreatywna-europa.eu/promocja-utworow-europejskich-online-nabor-wnioskow-eacea-262016/

Do 20 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00 czasu brukselskiego można składać wnioski w ramach schematu Development-Projekt pojedynczy.  Dofinansowanie przeznaczone jest na rozwój pojedynczego projektu filmowego lub VR do dystrybucji kinowej, emisji telewizyjnej lub do wykorzystania komercyjnego na platformach cyfrowych w następujących kategoriach: animacja, dokument kreatywny oraz fabuła. 

Więcej informacji : http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/development-projekt-pojedynczy-2-2/

Do 27 kwietnia 2017 r.  do godz. 12:00 czasu brukselskiego trwa nabór wniosków w schemacie Festiwale filmowe. Dofinansowanie skierowane jest do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Więcej informacji: http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/festiwale-filmowe/

 

Do 25 maja 2017 r.  do godz. 12:00 czasu brukselskiego potrwa nabór wniosków w schemacie TV Programming. Dofinansowanie w ramach tego schematu skierowane jest do niezależnych europejskich firm produkcyjnych, planujących wyprodukowanie filmu (pojedynczego lub w odcinkach) do emisji w telewizji. Za kwalifikowalne będą uznane europejskie filmy telewizyjne, z założenia przeznaczone do rozpowszechniania w telewizji lub (w drugiej kolejności) przeznaczone do projekcji kinowych.

Więcej informacji: http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/tv-programming/