Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Konfederacja Lewiatan i Lewiatan Business Angels ogłosiła kolejną edycję konkursu Zacznij.biz. Konkurs jest skierowany do:

• właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw z sektora High Tech, o dużym potencjale wzrostu, które generują już przychody z działalności i poszukują kapitału do sfinansowania dalszego wzrostu i ekspansji na rynku,

pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów kierunków technicznych, którzy opracowali innowacyjny projekt i chcą przekształcić go w przedsięwzięcie biznesowe przy wsparciu finansowym i merytorycznym inwestorów prywatnych,

• pomysłodawców z projektami z branży ICT, posiadającymi globalny potencjał rozwoju oraz poszukujących kapitału na sfinansowanie projektu (przygotowanie, rozpoczęcie, rozwój).

 Uczestnicy konkursu mają możliwość zainteresowania swoimi pomysłami potencjalnych inwestorów i zdobycia środków umożliwiających rozwój oraz wdrożenie nowych technologii.

Konkurs jest okazją, aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, które pomogą w kompleksowym opracowaniu biznesplanu, a także pomogą zdobyć umiejętności przydatne w skutecznej prezentacji pomysłu inwestorowi. Uczestnicy zyskują szansę na pozyskanie inwestora i sfinansowania własnego projektu oraz na rozszerzenie sieci kontaktów biznesowych.

Pomysły należy zgłaszać od 16 września do 12 listopada 2013 r.

Więcej: http://www.zacznij.biz.pl/konkurs