Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Kwestionariusz w sprawie identyfikacji problemów związanych z finansowaniem, zarządzaniem oraz regulacjami dot. inwestycji infrastrukturalnych władz lokalnych i regionalncych UE został przygotowany przez Europejski Komitet Regionów. Celem konsultacji jest określenie przeszkód, które powodują trudności na poziomie władz lokalnych oraz regionalnych w realizacji inwestycji publicznych i prywatnych.

Kwestionariusz adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych (urzędników służby cywilnej, pracowników, polityków lub innych) zaangażowanych w procesy planowania, finansowania, monitorowania i/lub wdrażania inwestycji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety do dnia 28 lipca 2017 r.

Więcej informacji oraz ankieta znajdują się tutaj.