Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

iBSG to nieformalna grupa składająca się z przedstawicieli regionów aktywnie zaangażowanych w realizację Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego. Celem iBSG jest wymiana informacji i pomysłów. Grupa iBSG spotyka się regularnie co najmniej cztery razy w roku. Pomorskie aktywnie uczestniczy we wszystkich spotkaniach i pracach iBSG.

30 maja br. w Brukseli odbędzie się kolejne z cyklu spotkanie tym razem poświęcone rozwojowi ekonomicznego i ekologicznego transportu w obrębie regionu Morza Bałtyckiego. Dyskutowana będzie kwestia przyszłego budżetu na politykę transportową UE oraz możliwości efektywnego inwestowania w rejonie Bałtyku pomimo trwającego kryzysu gospodarczego.

Wszyscy chętni do udziału w konferencji proszeni są o rejestrację najpóźniej do dnia 23 maja poprzez stronę:http://www.eventbrite.com/event/3135473285

 

 

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku