Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

25 stycznia 2013 roku zostały wręczone nagrody w VI edycji konkursu „Dobre Praktyki EFS”.
W gronie nagrodzonych znalazły się również projekty z Województwa Pomorskiego:

„Śladami Dedala – mierz wysoko, ale rozważnie” realizowany przez Gminę Sierakowice/Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.
Jest to edukacyjny projekt odnoszący się do nowatorskiej koncepcji zapoznania uczniów szkół gimnazjalnych z alternatywnymi i atrakcyjnymi formami zdobywania wiedzy oraz możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w szkołach o profilu lotniczym.

„Mój biznes” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Celem projektu było wsparcie postaw przedsiębiorczych osób, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika. Głównymi uczestnikami/-czkami projektu byli w pierwszej kolejności pracownicy Stoczni Gdynia SA, zwolnieni w wyniku upadku przedsiębiorstwa i w większości objęci Programem Zwolnień Monitorowanych. Wsparcie dla tych osób realizowane było w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Samozatrudnienie wydawało się być skuteczną metodą odnalezienia się na rynku pracy, zwłaszcza w sytuacji drastycznego spadku liczby ofert pracy, szczególnie na stanowiska typowo stoczniowe. W wyniku realizacji projektu „Mój biznes” powstało 41 nowych mikroprzedsiębiorstw m.in. z branży budowlanej, gastronomicznej czy też produkcji statków i konstrukcji pływających na terenie woj. pomorskiego, z czego 38 nadal prowadzi działalność.

„Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście Kartuzy” realizowany przez Gminę Kartuzy
Dzięki realizacji projektu powstała pierwsza placówka w regionie oferująca opiekę przedszkolną dzieciom niepełnosprawnym, poprzez utworzenie oddziału integracyjnego dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dysfunkcjami. Nowoczesne wyposażenie dostosowane do osób niepełnosprawnych jest unikalne w skali miasta. Również godziny funkcjonowania przedszkola są elastyczne i uwzględniają potrzeby pracujących rodziców.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/DobrepraktykiEFS2012_25012013.aspx