Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Drodzy Nauczyciele z województwa pomorskiego!

We współpracy z p. prof. dr hab. Cezarym Obracht-Prondzyńskim z Uniwersytetu Gdańskiego powstał projekt edukacyjny w cyklu „Lekcja o wartościach” skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Na projekt składa się wykład nagrany przez Pana Profesora pt. „Tożsamość, suwerenność i nasze miejsce w Europie” oraz pytania do dyskusji nauczycieli z uczniami.

Zachęcamy dyrektorów szkół i nauczycieli (szczególnie historii i wiedzy o społeczeństwie) do zaprezentowania uczniom nagrania i przeprowadzenia z nimi dyskusji na ważne, poruszane w filmie tematy. Lekcja jest bezpłatna i zostanie przekazana szkołom z województwa pomorskiego.

Wystarczy do nas napisać na adres e-mail: spue@pomorskieregion.eu z podaniem: imienia i nazwiska nauczyciela; nazwy i adresu szkoły; orienatcyjnej liczby uczniów, która będzie odbiorcą lekcji; zwrotnego adresu e-mail, na który zostanie wysłane nagranie serwisem Wetransfer.

Wszystkim zainteresowanym nauczycielom już teraz serdecznie dziękujemy za współpracę. Mamy nadzieję, że „Lekcja o wartościach” będzie stanowiła urozmaicenie przedłużającej się, zdalnej pracy uczniów i nauczycieli.