Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ruszyła kolejna edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs skierowany jest do młodych kobiet – naukowców, które prowadzą badania w dziedzinie nauki o życiu.

O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.

Wiek kandydatek ubiegających się o stypendia nie powinien przekraczać 35 lat – w przypadku doktorantek, a 45 lat – w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną.

Spośród nadesłanych kandydatur ogólnopolskie jury pod przewodnictwem profesor Ewy Łojkowskiej wyłoni 2 doktorantki oraz 3 habilitantki. Wysokość rocznych stypendiów wyznaczona została na 27.000 zł w przypadku doktorantek i 32.000 zł w przypadku badaczek, będących na etapie pracy habilitacyjnej

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja br.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

 Źródło: Newsletter UG