Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów ryb w Morzu Bałtyckim na rok 2017. Wniosek opiera się na niedawno przyjętym wieloletnim planie zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim, z uwzględnieniem opinii naukowych uzyskanych w maju 2016 roku. Dzięki niemu poprawić się ma sytuacja gospodarcza w całym regionie Morza Bałtyckiego, pomimo występujących różnic między poszczególnymi segmentami floty i rybołówstwa.

Komisja Europejska proponuje zwiększenie limitów połowów ryb dla sześciu spośród dziesięciu stad ryb (stada śledzia, szprota i gładzicy w basenie zachodnim, środkowym i w Zatoce Botnickiej oraz stado łososia w basenie głównym) oraz zmniejszenie limitów dla dwóch stad (stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej i łososia w Zatoce Fińskiej). Propozycje zmian co do limitu połowów kolejnych dwóch stad (wschodniego i zachodniego stada dorsza) zostaną ogłoszone po uzyskaniu dodatkowych informacji przez Komisję Europejską.

Wniosek może przyczynić się do zwiększenia dochodów nawet o 13 mln €, jak i zatrudnienia na poziomie basenu morskiego. Największa zmiana może nastąpić w intensyfikacji połowów stada gładzicy nawet o 95%. Świadczy to o dobrej kondycji stada, które rośnie od 2008 roku. Wynika to również z faktu, że od 2017 roku rybacy będą zobowiązani do wyładunku wszystkich złowionych gładzic w celu wyeliminowania praktyki odrzutów.

W dalszym ciągu według opinii Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), stan zachodniego stada dorsza bałtyckiego nie poprawił się, a podjęte działania nie przyniosły pożądanego efektu, jakim jest odbudowa stada. Ponadto Komisja zapewnia, że będzie dążyć do udostępnienia państwom członkowskim środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w sposób szybki i efektywny. Celem takiego działania jest wspieranie rybaków przez okres obowiązywania niezbędnych redukcji kwot.

Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów państw członkowskich w październiku br. podczas posiedzenia Rady ds. Rybołówstwa w Luksemburgu.

Więcej informacji dot. zmian w połowach ryb w Morzu Bałtyckim wraz z tabelą porównawczą TAC (z ang. całkowity dopuszczalny połów) na lata 2016-2017 można znaleźć na stronie internetowej: tutaj

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku