Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował graficzne zestawienie lokalizacji samorządowych hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznych.  

Za ich pośrednictwem samorządy świadczą swoim mieszkańcom – po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody od prezesa UKE – usługę dostępu do internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

Mapa hotspotów to opracowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej graficzne zestawienie lokalizacji uruchomionych przez jednostki samorządu terytorialnego punktów dostępu do sieci internet, najczęściej w standardzie bezprzewodowej sieci Wi-Fi.Są one zainstalowane w miejscach publicznych, w szczególności obejmując swym zasięgiem place miejskie, budynki użyteczności publicznej (urzędy, muzea, szkoły, dworce), place uniwersyteckie, aleje, parki.

Mapa dostępna jest tutaj.

Mapa samorządowych hotspotów to graficzna prezentacja lokalizacji samorządowych hotspotów z obszaru całego kraju, które zostały przedstawione w przystępnej formie map i tabel ujętych na czterech poziomach, tzn. kraj, województwo, powiat, gmina.

Prezentowana mapa będzie systematycznie uaktualniana, w zależności od zgłoszeń JST i wydanych decyzji o wyrażeniu zgody przez prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do internetu za pomocą hotspotów.