Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stypendia badawcze imienia Marie Curie są dostępne dla studentów niezależnie od ich narodowości i dziedziny badań. Oprócz wysokich stypendiów, naukowcy mają możliwość zdobycia doświadczenia za granicą (w sektorze prywatnym) i ukończenia stypendium z wiedzą i kompetencjami niezbędnymi w dalszej karierze zawodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat dotacji promujących innowacje w Europie w ramach programu Marie Curie:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm