Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja COTER działa w ramach Europejskiego Komitetu Regionów, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów lokalnych z krajów Unii Europejskiej. Pomorskie ma w komitecie dwoje przedstawicieli – marszałka Struka i prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz.

Marszałek – sprawozdawcą

Mieczysław Struk został nominowany przez Komisję Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej (COTER) na sprawozdawcę w sprawie opinii REACT-UE. Marszałek będzie pracował w Komitecie Regionów na rzecz odbudowy i wsparcia wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Jego opinia zostanie poddana konsultacjom z zainteresowanymi stronami, następnie debacie w komisji COTER i ostatecznie głosowaniu podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w październiku 2020 r. Pośpiech jest wskazany o tyle, że inicjatywa REACT-EU ma na celu bezpośrednie i bez zbędnej zwłoki zwalczanie skutków kryzysu.

Czym jest REACT-UE?

W latach 2020-2022 Komisja Europejska zamierza przeznaczyć dodatkowe środki finansowe w wysokości 55 mld euro na odbudowę europejskiej gospodarki. Pomogą one przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią. I przyczynią się do długookresowej transformacji w kierunku zielonej, cyfrowej Europy, bardziej odpornej na zagrożenia. Przewiduje się, że Polska będzie jednym z trzech krajów, którym przypadnie najwięcej środków finansowych w ramach tej inicjatywy. Warto dodać, że REACT-EU to nie jedyna odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys. W najbliższych tygodniach rozstrzygać się będą losy proponowanych przez Komisję Europejską pakietów pomocowych: zwiększenia długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 oraz  planu wpompowania w unijną gospodarkę 750 mld euro w okresie 2021-2024 (środki te miałyby zostać pozyskane na rynkach finansowych).