Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zespół jurorów, pracujących pod kierownictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta Wan Nistelrooija, ogłosiło 23 finalistów w tegorocznym  RegioStars 2016. Coroczny konkurs, organizowany przez Komisję Europejską od 2008 roku, ma na celu promocję wzorcowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego, współfinansowanego ze środków unijnych.

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 został tegorocznym finalistą konkursu RegioStars 2016 w kategorii „CityStar – zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji”. Jego przygotowaniem i realizacją zajął się Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Przedsięwzięcie dotyczyło zarówno działań inwestycyjnych, jak i społecznych. Wśród najważniejszych działań projektowych znalazły się m.in.:

adaptacja historycznego budynku łaźni miejskiej przy ulicy Jaskółczej 1 w Gdańsku na siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” wraz z warsztatami plastycznymi dla dzieci oraz imprezami kulturalnymi dla mieszkańców dzielnicy;

adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8 A i B w Gdańsku na prowadzenie działalności Świetlicy Ucznia;

remont elementów 31 budynków mieszkalnych;

remont przestrzeni publicznych przy ulicy Łąkowej i ulicy Wróblej oraz ulic przyległych.

Zrealizowano również 210 programów integracji społecznej, w których uczestniczyły 9463 osoby. Ponadto stworzono 5 nowych miejsc pracy w świetlicy dla dzieci i młodzieży. Głównym sukcesem realizacji projektu „Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku” było zaangażowanie we wszystkie jego działania miejscowej społeczności oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

Ceremonia rozdania dziewiątej edycji nagród RegioStars odbędzie się 11 października 2016 r. w Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Corinę Creţu oraz przewodniczący jury konkursu wręczą zwycięzcy w każdej kategorii puchar RegioStars oraz certyfikat uczestnictwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/